شرکت در چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی

شرکت نوآوران ارتباطات امید از تاریخ ۶ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲ پذیرای شرکت های داخلی و خارجی در چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی بود. برگزاری این نمایشگاه در مکان نمایشگاه های بین المللی تهران و در سالن خلیج فارس با استقبال بسیار خوب بازدیدکنندگان داخلی و خارجی همراه شد که گسترش همکاری های تجاری شرکت نوآروان ارتباطات امید با شرکای جدید داخلی و خارجی را در پی داشت.

از حضور گرم و صمیمانه شما عزیزان در بازدید از غرفه شرکت نوآوران ارتباطات امید کمال تشکر را داریم.